BRIEF 4, TWEEDE KAMER

Download attachments: Brief M.G. van Empel, 2 April 2013


 

Tweede Kamer der Staten-Generaal en de Ministeries
T.a.v.:

  • De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal
  • Alle fracties en fractie voorzitters

Geachte Leden van de Tweede Kamer,

Bij dezen onze reactie m.b.t. de onderstaande e-mail van mevrouw van Empel. (zie brief PDF bijlage)

Met vriendelijke groet,

Joop Boesjes , H.K. Kloosterman

 


Van: Stichting E.I.C. ( Joop Boesjes ) [Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ]
Verzonden: dinsdag 2 april 2013 16:52
Aan: 'Empel, M.G. van (Mariette) - DGMI'; 'Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. '; 'Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. '
CC: 'Thompson, E. (Eva) - DGMI'; 'Jong, D. de (Diederik) - DGMI'
Onderwerp: RE: T.a.v.: Staatssecretaris W. Mansveld, Inbreng vergadering 27 februari 2013, Vermeden Emissies.
Urgentie: Hoog

T.a.v. Mevr. Tieleman en namens Mevr. van Empel, Vaste Kamer Commissie Infrastructuur en Milieu
cc: Thompson, E; Jong, D. de.

Geachte,
In bijgaand schrijven reageren wij op uw email van dinsdag 26 maart j.l.
Hetgeen u heeft geschreven heeft geen betrekking tot het onderwerp “Vermeden Emissies”en is derhalve voor de Stichting Emissie Informatie Centrum
aanleiding, om deze belangrijke zaken nogmaals en nadrukkelijker op de agenda te plaatsen.
Wij verzoeken u en de commissie nogmaals om een serieuze reactie, op een serieus maatschappelijk probleem.

Hoogachtend,
H.J. Boesjes / H.K. Kloosterman
Stichting Emissie Informatie Centrum.

 


Van: Tieleman, J.N. (Jennifer) - DGMI [Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ] Namens Empel, M.G. van (Mariette) - DGMI
Verzonden: dinsdag 26 maart 2013 16:06
Aan: 'Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. '
CC: Thompson, E. (Eva) - DGMI; Jong, D. de (Diederik) - DGMI
Onderwerp: T.a.v.: Staatssecretaris W. Mansveld, Inbreng vergadering 27 februari 2013, Vermeden Emissies.
Urgentie: Hoog

Geachte heer Boesjes,

Wij hebben kennis genomen van uw schrijven.

Nogmaals: uw stellingname dat ETS bedrijven ‘over de rug van niet-ETS bedrijven’ geld verdienen delen wij niet. Evenmin delen wij de mening dat ten gevolge hiervan niet-ETS bedrijven recht hebben op ETS (of andere) emissierechten. Voor de niet-ETS sectoren geldt totaal ander beleid dan voor de ETS sectoren en zij worden op verschillende manieren geprikkeld om te verduurzamen. Dit hebben mijn medewerkers Diederik de Jong en Eva Thompson u ook geprobeerd uit te leggen in het gesprek d.d. 6 december.

Ik wijs u er tot slot nogmaals op dat onjuiste informatieverstrekking aan bedrijven tot schade en juridische stappen/schadeclaims kan leiden.

Hoogachtend,

Mariëtte van Empel
Directeur, directie Klimaat, Lucht en Geluid
........................................................................
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Plesmanweg 1-6 | Postbus 20901, 2500 EX | Den Haag
........................................................................
T 070 456 66 93
www.rijksoverheid.nl

 


Van: Stichting E.I.C. ( Joop Boesjes ) [Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ]
Verzonden: woensdag 27 februari 2013 12:02
Aan: DBO-min
Onderwerp: T.a.v.: Staatssecretaris W. Mansveld, Inbreng vergadering 27 februari 2013, Vermeden Emissies.
Urgentie: Hoog

Geachte mevrouw Mansveld.
Bij dezen willen wij u informeren m.b.t. de onderstaande mail en bijlagen.
Met vriendelijke groet,
Joop Boesjes

 


Van: Stichting E.I.C. ( Joop Boesjes ) [Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ]
Verzonden: dinsdag 26 februari 2013 17:50
Aan: 'Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. '
Onderwerp: Inbreng vergadering 27 februari 2013, Vermeden Emissies.

Geachte Leden van de Vaste Kamer,

In 2013 is de derde emissie handelsperiode van start gegaan.
I.v.m. de consequenties van gewijzigde en nieuwe EU wetgeving voor het Nationaal emissiebeleid, brengen wij u graag het volgende onder uw aandacht: Brief deel1 in de bijlage.

In de bijlage treft u verder, de brief (deel2) van 3 december 2012, die als basis diende voor een uitnodiging en een gesprek, op j.l. 6 december van Mevrouw E. Thompson (beleidsmedewerker) I&M.
Als reactie op deze brief kregen wij enkel en uiteindelijk daar te horen, dat de handelsperiode 2005-2012 een gesloten boek was en dat zij alleen als ministerie de wetgeving uitvoerden en naleefden.

Gezien de grote ernst van dit geheel, willen wij u delen in onze bevindingen, die tot in detail kunnen worden onderbouwd.
Wij verzoeken u de ernst van de feiten en consequenties van deze zaak te willen inzien, mede doordat deze zaak publiekelijk aan de orde zal worden gesteld via de mediakanalen.
Onze achterban is momenteel bereidt zich jegens de verantwoordelijke ministeries te oriënteren op juridische consequenties, indien deze zaken niet in redelijkheid kunnen worden opgelost.

Wij zijn in afwachting van uw reactie, u kunt mij op de onderstaande nummers bereiken.

Met vriendelijke groet,
Joop Boesjes , H.K. Kloosterman