BRIEF 6, TWEEDE KAMER

Download attachments:
Stichting E.I.C. Petitie, 11 Juni 2013
Emissies besparen en emissies sparen


 

Geachte Vaste Kamerleden en woordvoerders,

Het geïntroduceerd ‘Spaarplan’ Vermeden emissies Non-ETS door Stichting EIC in de aangeboden petitie van 11 juni jl., lost veel economische en duurzame problemen op.( ca. € 4 miljard jaarlijkse opbrengst)

Oplossingen die maatschappelijk draagvlak vinden door zowel burgers als bedrijfsleven te betrekken in hun en uw verantwoordelijkheid voor emissie reductie.

De aangeboden petitie aan uw collega’s is een voorzet van een breed gedragen maatschappelijk plan, met als doel extra economische groei en gepaste duurzaamheid.

Nogmaals dringen wij aan op overleg op ministerieel en Tweede Kamer niveau voor introductie van dit uniek Nederlands plan.

Het EIC Emissie Spaarplan voor de Non-ETS sectoren.

Een emissie spaar- en handel plan voor Non-ETS sectoren als burgers en MKB-ers die hun duurzame inspanningen willen kunnen compenseren in ´vermeden emissies´ spaarvorm.

Volgens Staatssecretaris Mansveld was er sprake van ´weeffouten´ in het ETS (het Europees emissie handelssysteem). Deze ´gaten´ moeten nú worden gestopt met het Non-ETS emissie ´garen´. Garen dat nog niet in haar naaimandje ligt. Stichting Emissie Informatie Centrum (EIC) heeft een toepasbare en unieke oplossing:

‘Een EIC emissie spaarplan voor burgers en bedrijfsleven’

De Nederlandse politiek had gedacht het ‘klusje’ (emissie reductie doelstelling) simpel te kunnen oplossen, door de grootste ca. 420, CO2 luchtvervuilende bedrijven te laten deelnemen aan het EU ETS systeem. Zij zijn immers goed voor de helft van de totale Nederlandse CO2 uitstoot. De andere helft veroorzaakt door (burgers en 240.000 bedrijven) in het Non-ETS, bleek in 2005 voor de politiek niet belangrijk genoeg en speelde het tot nu toe simpelweg geen enkele rol van betekenis. Het Non-ETS kreeg geen emissie toewijzing, geen emissie betrokkenheid, of simpele emissie handelsmogelijkheid.

Het doel is in 2012 niet gehaald. De politiek heeft gefaald en daarom is op Europees niveau besloten dat juist de Non-ETS sectoren in het EU CO2- emissiebeleid de hoofdrol moeten gaan spelen. De gaten in de Mansveld trui moeten worden gedicht met garen gekocht door nieuw belastinggeld en opgehoest door de Non-ETS sectoren.

De nú opeens geprezen en gewenste collectieve aanpak van de emissie problematiek wordt door de politiek aangegrepen voor weer extra lastenverhoging, windmolens, afschaffing van kolencentrales, enz. terwijl er andere mogelijkheden zijn. Het belonen van de inspanning via een spaarsysteem voor vermeden emissies door en voor de Non-ETS sectoren.

Sparen in een modernere vorm van vermeden emissies in het Non-ETS dat stimuleert, reguleert en een groot deel van de EU emissie doelstellingen realiseert. Gecontroleerd, gecertificeerd en met behoud van een ETS zonder weeffouten.

Een plan op basis van vermeden emissies (het berekend en gecertificeerd verschil tussen duurzaam en niet duurzaam). Een berekende vermeden emissie in combinatie met de vroegere EPA (energieadvies) of een M.E.R. rapportage. Een verschil tussen bijvoorbeeld: isolatie of ongeïsoleerde muur of glas,
het verschil tussen windenergie, biomassa of kolenenergie, of centraal of decentrale energie, enz. Uitgedrukt in een “Vermeden Emissie” met Europese en Internationale handelswaarde in een Nederlands, Europees en Internationaal uitgewerkt uniek spaarsysteem.

Een systeem waarin de investeringen in duurzaamheid worden beloond in de vorm van een emissie spaarcertificaat (deelcertificaten als optie) gekoppeld aan de nationale emissie registratie en gekoppeld aan het emissie handelssysteem. Een eigen Nederlands Spaarvorm.

Bij dezen hoop ik u allen voldoende te hebben geïnformeerd, mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan kunt u mij altijd bereiken op de onderstaande nummers of per e-mail.

Met vriendelijke groet,