Handboek

Stichting EIC verwijst u naar de website: www.klimaatmonitor.databank.nl. Deze site verstrekt belangrijke informatie over de wijze waarop gemeenten in overleg met Agentschap.nl zich voorbereiden op de richtlijn 2012/27/EU en de daaruit voortvloeiende consequenties .