Wind Emissie Fonds

Beste molenaars en bestuursleden,

Er is voor heel veel mensen de laatste maand duidelijkheid en vertrouwen ontstaan met hetgeen de Stichting afgelopen 2 jaar bewerkstelligd heeft.
Er zijn nog steeds verschillende mensen die hier een andere gedachtegang over hebben en zich niet hebben ingeschreven bij ons.

Voor alle duidelijkheid willen wij nog even aangeven:

 • Ø  Er zal vanuit het Ministerie niets vernomen worden m.b.t. vermeden emissies t.b.v. de windenergiesector.
 • Ø  Er zal niets geregeld worden vanuit het ministerie wat betrekking heeft op vermeden emissies voor windmoleneigenaren.
 • Ø  Alle werkzaamheden die verricht worden, worden gedaan door Stichting E.I.C. Dit zijn werkzaamheden voor alle mensen die zich hebben ingeschreven m.b.t. het claimen van hun emissierechten / en de gelden die daaruit voorvloeien.
 • Ø  Alle werkzaamheden die worden gedaan door Stichting E.I.C. m.b.t. het terug halen van emissierechten 2005 tot 2012 worden puur gedaan voor de mensen die zich hebben ingeschreven bij Stichting E.I.C. voor emissierechten 2013.
 • Ø  U loopt grote kans als u zich niet aanmeld of maar afwacht wat er gaat gebeuren met de hierboven genoemde punten, u voor de desbetreffende aanmelding of registratie niet meer in aanmerking kunt komen en hiermee een jaar of meerdere jaren laat verlopen.

Voor de Stichting E.I.C. is het van groot belang dat zoveel mogelijk belanghebbenden zich aansluiten bij de Stichting zodat zij met z’n allen in het Wind Emissie Fonds een sterke markt positie kunnen creëren om het hoogst rendement uit hun “Vermeden Emissies” te halen.

Mocht u in eerste instantie nog getwijfeld hebben en wilt u toch uw “Recht” kunnen benutten als zelfstandig molenaar of als bestuur, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Voor u in het kort even de volgende punten:

 • ·         U kunt inschrijven per molen voor € 1250,-- excl. Btw.
 • ·         Deze inschrijfkosten worden omgezet als aandeelkapitaal in het fonds.
 • ·         Wij zullen hiervoor uw emissierechten voor 2013 gaan registreren en certificeren.
 • ·         Wij zullen ook voor u gaan proberen de jaren 2005 – 2012 terug te gaan claimen.
 • ·         Ook de mogelijkheid gaan creëren om uw GVO’s  in het fonds te gaan verkopen.
 • ·         U kunt deel gaan nemen in het bestuur.
 • ·         U kunt participeren in het fonds met een minimaal gegarandeerd rendement van 7,2 %.
 • ·         Wij zullen u juridisch adviseren bij het afsluiten van stroomcontracten.