Verplicht energielabel voor utiliteitsgebouwen in 2014

'Verplicht energielabel voor utiliteitsgebouwen in 2014'

Verplicht energielabel voor utiliteitsgebouwen in 2014 

Nieuw opgeleverde utiliteitsgebouwen moeten per 1 juli 2014 naar verwachting zijn voorzien van een Energielabel. Daarbij moeten de feitelijk gerealiseerde energiebesparende maatregelen zijn doorberekend. Daarnaast moet het label worden afgegeven door een BRL 9500-06 ‘Energielabel – methode nieuwe utiliteitsgebouwen’ gecertificeerde organisatie.


Deze BRL 9500-06 ‘Energielabel – methode nieuwe utiliteitsgebouwen’ werd op 12 september jongstleden vastgesteld. Nu is deze beoordelingsrichtlijn ter goedkeuring voorgelegd aan de Harmonisatie Commissie Bouw en de Raad voor Accreditatie. Dit zijn de eerste stappen richting het gecertificeerd afgeven van Energielabels voor nieuwe utiliteitsgebouwen.


Voorbereiden
Organisaties die zich op certificatie willen voorbereiden, kunnen dat doen door de website van ISSO te raadplegen. Hier vindt men informatie over hoe kan worden voldaan aan de eisen gesteld door de EPBD-recast, voor het opstellen en afgeven van Energielabels voor de utiliteitsbouw.


Wettelijke verankering
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is voornemens om de verplichting met betrekking tot het Energielabel voor utiliteitsgebouwen per 1 januari 2014 wettelijk te verankeren in de Regeling Energieprestatie Gebouwen.