Strengere EU energieregels voor 2014 liggen nu vast en worden ingevoerd in België

Strengere EU energieregels voor 2014 liggen nu vast en worden ingevoerd in België.

Een nieuwe woning haalt energie uit hernieuwbare energie.


Een nieuwe woning haalt energie uit hernieuwbare energie

Vanaf 1 januari 2014 moet een nieuwbouwwoning een energieprestatiepeil van maximaal E60 halen. Tenzij ze nog 10% beter doet dan dit verstrengde E-peil en dus E54 haalt, moet een nieuwe woning bovendien een minimumhoeveelheid energie halen uit één of meer van 6 mogelijke bronnen van hernieuwbare energie. Niet elke hernieuwbare bron voldoet zomaar. De voorwaarden liggen nu vast.
 Op 1 januari 2014 wordt de E-peileis nog strenger. Nieuwe woningen, maar ook woningen die worden herbouwd of ingrijpend verbouwd, mogen vanaf dan maximaal E60 behalen, in plaats van E70 nu. Het E-peil drukt de prestatie van een gebouw uit op het vlak van energieverbruik. Vanaf 2014 moeten bovendien de diverse constructiedelen, zoals buitenmuren, daken, vensters,
vloeren… extra worden geïsoleerd. De U-max voor buitenmuren wordt verlaagd naar 0,24 W/m²K (nu is dat 0,32 W/m²K) en ook de U-waarde van daken en plafonds wordt beperkt tot 0,24 W/m²K (nu is dat 0,27 W/m²K). Voor muren met een U-waarde van 0,24 W/m²K is er 15 cm minerale wol nodig, 12 cm xps (geëxtrudeerd polystyreen) of 10 cm pur (polyurethaan).
De nieuwe regelgeving gaat van kracht vanaf 1 januari 2014. Deze datum slaat op de datum van het indienen van de aanvraag voor de bouwvergunning bij de gemeente. Voor scholen en kantoren van publieke organisaties zijn de strengere eisen al van kracht sinds het begin van dit jaar.