Extra verplichtingen voor energiezuinigheid in 2014

 

Nieuwe woningen moeten vanaf 2014 een E-peil van 60 of lager halen. Deze verlaging van het maximale E-peil geldt voor projecten met een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2014. In 2013 was het maximale E-peil nog E70.
Eveneens vanaf 1 januari 2014 moeten verschillende constructiedelen beter worden geïsoleerd. Voor vensters verstrengt de maximale U-waarde van 2,20 naar 1,80, voor beglazing van 1,30 naar 1,10, voor daken of plafonds van 0,27 naar 0,24, voor de buitenmuren van 0,32 naar 0,24, voor vloeren van 0,35 naar 0,30 en voor deuren en poorten van 2,20 naar 2,00. Voor de spouwmuur bij voorbeeld komt dit neer op 3 à 4 cm extra isolatiedikte. De maximale netto-energiebehoefte blijft wel ongewijzigd op 70 kWh/m2.

Bovendien moeten nieuwe woningen vanaf 1 januari 2014 een minimumhoeveelheid hernieuwbare energie opwekken. De opdrachtgever kan kiezen uit één van de volgende maatregelen: de plaatsing van een zonneboiler of van fotovoltaïsche panelen of van warmtepompen of de toepassing van biomassa als hoofdverwarming of de aansluiting bij stadsverwarming- of koeling of de participatie in een nieuw project met hernieuwbare energie binnen de provincie. Voor elke maatregel gelden een aantal kwaliteitsvoorwaarden om te garanderen dat het systeem op een voldoende efficiënte wijze hernieuwbare energie produceert. Zo wordt aan warmtepompen een seizoensprestatiefactor van meer dan vier opgelegd. Ook een combinatie van maatregelen is mogelijk op voorwaarde dat minstens 10 kWh per jaar energie per m² bruikbare oppervlakte uit hernieuwbare energiebronnen wordt gehaald.

30 december 2013
Bron: Confederatie Bouw