Project 5

Voor uw nieuwe energie-efficiencyplan (EEP) kiest u de energiebesparende maatregelen die uw bedrijf de komende vier jaar gaat nemen. Belangrijk hulpmiddel en inspiratiebron hierbij zijn de geactualiseerde maatregellijsten, samengesteld door de branches en Agentschap NL.
Uit dit handige overzicht kiezen bedrijven de maatregelen die bij hen passen. Met de EEP-module in het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV) kunnen ze deze vervolgens eenduidig en eenvoudig indienen.


Eerst kiezen
De kern van het EEP is een lijst met geplande energiebesparende maatregelen en de bijbehorende details. "Als hulpmiddel kunnen bedrijven onze maatregellijsten gebruiken", zegt Jac van Trijp van de EEP-werkgroep van Agentschap NL. "Er is een generieke lijst met ongeveer 350 maatregelen, voor vrijwel alle bedrijven van toepassing. Daarnaast zijn er voor veel sectoren specifieke lijsten, met de besparingsmogelijkheden voor de processen in die sector. Samen geven deze lijsten een handig totaaloverzicht van besparingsmogelijkheden. Daaruit kiest een bedrijf passende maatregelen."

Zeker of onzeker?
Hebt u de maatregelen gekozen, dan kunt u de gemaakte keuzes toelichten in het vaste EEP-format. Van elke maatregel geeft u aan of die zeker, voorwaardelijk of onzeker is. Van Trijp: "Rendabele maatregelen zijn in principe zeker, behalve als er een belemmering is voor uitvoering. Bijvoorbeeld van technische, organisatorische of bedrijfseconomische aard. In dat geval worden ze in het EEP opgenomen als voorwaardelijke maatregel. Onzeker zijn maatregelen waarvan de rentabiliteit nog niet vaststaat. Daarvoor kan een bedrijf eerst nader onderzoek doen, bijvoorbeeld met een scan of haalbaarheidsstudie."

Eenduidig vastleggen
De gekozen en toegelichte maatregelen dient u in via een speciale EEP- module in het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV). "Handig is dat de korte omschrijving van de maatregelen uit de lijsten
en enkele belangrijke kenmerken al zijn opgenomen", zegt Van Trijp. “Dat maakt het zoeken een stuk makkelijker én zorgt voor eenduidige vastlegging.” Voor elke voorwaardelijke maatregel is een veld opgenomen waarin u de belemmering kunt aangeven. Er zijn een aantal standaardmogelijkheden,
maar ook vrije invoer is mogelijk.

Vertaling naar uw bedrijf
Het e-MJV bevat niet alle details van de maatregelen uit de lijsten. "Met de maatregellijsten kunnen bedrijven op basis van algemene kenmerken passende besparingsmogelijkheden zoeken. In het e-MJV vragen we om een vertaalslag naar het specifieke bedrijf. Hier vult het bedrijf specifieke informatie in, zoals de berekende terugverdientijd en de gerealiseerde besparing. Beide instrumenten hebben dus hun eigen functie."