Project 6

Euro VI voor vrachtwagens veelbelovend

categorieën:
duurzaam vlootbeheer
CO2-uitstoot
Euro 6
vrachtwagens

Gepubliceerd door: PBUit een onderzoek van het Nederlandse studiebureau TNO voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat de nu beschikbare Euro VI vrachtwagens qua emissies als ‘zeer schoon’ kunnen worden bestempeld. Op basis van het meetprogramma van TNO kunnen ook conclusies worden getrokken over emissies van de huidige generatie vrachtwagens met een Euro V en EEV-norm.

Euro VI grote potentie
Vooruitlopend op de verplichtingsdatum komen Euro VI vrachtwagens mondjesmaat beschikbaar op de markt en heeft een grote potentie om de schadelijke uitstoot van stikstofoxiden door het wegvervoer significant te verminderen.

De twee geteste vrachtwagens, bedoeld voor lange afstand vervoer, waren onder praktijkcondities zelfs even schoon als de laatste generatie (Euro 6) diesel personenauto’s.

Nog geen garantie
Deze resultaten zijn echter nog geen garantie voor de toekomst. De emissieprestaties van nog niet verkrijgbare Euro VI distributievrachtwagens en vrachtwagens van andere fabrikanten zijn nog niet bekend. Ook is de duurzaamheid van deze lage emissieniveaus nog niet onderzocht en is de Euro VI wetgeving nog in ontwikkeling. Deze zal op een paar punten moeten worden verbeterd, om lage emissies onder alle relevante omstandigheden te garanderen.

Het is dan ook nodig om het emissiegedrag van Euro VI voertuigen voorlopig te blijven onderzoeken. Wel blijkt nu al uit de resultaten dat zeer schone productievrachtwagens technisch mogelijk zijn.

Wisselende prestaties

De emissieprestaties van de huidige generatie Euro V
en EEV vrachtwagens zijn zeer wisselend. Gemiddeld is de uitstoot van stikstofoxiden van de laatste generatie Euro V motoren bij lagere rijsnelheden wel verbeterd ten opzichte van de eerste generatie.

Maar het Euro V en ook het EEV keurmerk geven nog geen garantie dat een vrachtauto daadwerkelijk schoon is. De testresultaten laten onderling zeer grote verschillen zien en zijn er nog steeds Euro V en EEV vrachtwagens die slecht presteren onder praktijkcondities.

Nood aan beoordelingsmethode
Hierdoor ontstaat de behoefte aan een methode die de emissieprestaties van vrachtwagens in de praktijk beoordeelt, los van de bestaande Euro V en EEV emissie wetgeving. Dit kan bijvoorbeeld grote vlooteigenaren ondersteunen bij een milieubewuste keuze voor nieuwe voertuigen. TNO werkt op dit moment aan een dergelijke methode die relatief eenvoudig en goedkoop inzicht zal geven in de praktijkemissies van voertuigen.

Door deze metingen, maar ook door ontwikkeling van schone technologie, draagt TNO bij aan de verdere vermindering van de vervuilende uitstoot van het verkeer en daarmee aan het schoner worden van de lucht rondom onze wegen. De studie is terug te vinden op www.tno.nl.