Project 7

Energieministers EU bereiken overeenstemming over maatregelen

De energieministers van de Europese Unie hebben vrijdag in Luxemburg overeenstemming bereikt over maatregelen die de lidstaten verplichten in 2020 20 procent minder energie te verbruiken.
Minister Verhagen is tevreden met de nieuwe richtlijn. “Energiebesparing is niet alleen goed voor het milieu.
Het vergroot ook de concurrentiekracht van bedrijven en versterkt de economie”, zegt Verhagen.

Aandringen van Nederland
“Met deze richtlijn gaan energiebesparing en economische groei hand in hand”, laat minister Verhagen optekenen. Op aandringen van Nederland is het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie aangepast, zodat bedrijven en consumenten ruimte krijgen om de besparing op een soepele en efficiënte manier te realiseren. Een aantal onnodige regels en extra bepalingen is geschrapt. Verhagen drong vorige week ook al aan op meer samenwerking met Duitsland op het gebied van energie.

Zo min mogelijk regels
“Als we de economie in een keurslijf dwingen, schieten we ons doel voorbij”, aldus minister Verhagen. “De inzet van Nederland is steeds geweest: minder energieverbruik met zo min mogelijk regels.
Dat is nu gelukt.” Zo kan de verplichting voor bedrijven en consumenten om jaarlijks 1,5 procent  energie te besparen soepel worden ingevoerd. Bovendien mogen maatregelen om het energieverbruik te verminderen die eerder al zijn genomen, meegeteld worden. Bedrijven die rechten moeten kopen om broeikasgassen uit te mogen stoten, kunnen worden uitgesloten van de besparingsverplichting.