Nieuws in het kort

 1. Een studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling becijfert dat een prijs op CO2 het meest kosteneffectief is om CO2-reductie te bewerkstelligen.
  Volgens de OESO moet het betalen voor CO2 – zoals in het Europese Emission Trading System (zie video ‘duurzaam in 3 minuten’) – aan de basis liggen van regeringsbeleid om klimaatverandering aan te pakken.
  De OESO-studie Effective Carbon Prices bekeek het beleid van 15 landen gericht op beperking van klimaatsverandering en de impact van dat beleid op de vijf meest vervuilende sectoren: elektriciteitsopwekking, transportindustrie, papier, cement en huishoudelijk energieverbruik.
 2. De Verenigde Naties waarschuwen dat de globale CO2-uitstoot tegen 2020 fors moet dalen om te voorkomen dat
  de wereldtemperatuur te vlug stijgt. Dat schrijft de krant The Guardian. In een nieuw klimaatrapport zeggen de Verenigde Naties dat huidige maatregelen niet voldoen.
  Het doel van het klimaatprogramma van de VN is ervoor te zorgen dat de wereldtemperatuur tegen 2020 niet hoger dan twee graden stijgt. De wereld produceert volgens het 'Emisions Gap Report 2013' van de VN echter acht à twaalf gigaton teveel CO2 om deze doelstelling te halen.

  Het rapport raadt aan dat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 wordt beperkt tot 44 gigaton. In 2025 moet dit dalen tot 25 gigaton met als einddoel minder dan 22 gigaton in 2050. De originele temperatuurdoelstellingen werden echter vooropgesteld onder de veronderstelling dat landen al vanaf 2010 maatregelen zouden invoeren.
 3. CO2-gehalte scholen onaanvaardbaar hoog 4. Komende winter zitten tienduizenden leerlingen in klaslokalen met onvoldoende ventilatie. Het CO2-gehalte in de lucht is daardoor tijdens de meeste lessen onaanvaardbaar hoog. Dit terwijl onderzoek van TNO uitwijst dat elke verdubbeling van de toevoer van frisse lucht leidt tot circa vijftien procent betere leerprestaties.

  Een gebrek aan ventilatie leidt tot concentratieverlies, hoofdpijn en een negatief effect op de leerprestaties. Ook het werk van docenten leidt eronder.
  Dat stelt UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche. De uitspraak van de ondernemersorganisatie is een reactie op het onlangs verschenen rapport van het ministerie van Onderwijs over de kwaliteit van de onderwijshuisvesting.
  In 80% van de klaslokalen is de CO2-concetratie veel te hoog. Een slecht binnenmilieu kan leiden tot hoofdpijn, vermoeidheid, slijmvliesirritaties, overdracht van infectieziekten en astma-aanvallen.

 5. Hoofdinhoud
  dinsdag 5 november 2013, 12:49
  DEN HAAG (PDC  i) - De stelling dat de afname van CO2-uitstoot door de economische crisis wordt veroorzaakt, is niet helemaal waar. De investeringen in zonne- en windenergie dragen voor een veel groter deel bij aan de afname. Dat is de conclusie van CDC Climat, een onderdeel van het Franse pensioenfonds Caisse de Dépôt.
  Het onderzoek werd gedaan nadat de Europese Commissie  i een rapport uitbracht waarin de economische crisis als belangrijkste oorzaak van de afname werd genoemd. De onderzoekers concludeerden dat de CO2-reductie voor ruim vijftig procent aan duurzame energie te danken is en voor slechts ongeveer dertig procent aan de economische crisis. Energiebesparing is voor de overige afname verantwoordelijk.
  Het onderzoek wijst wel op een belangrijk aandachtspunt. De prijs van de emissierechten is laag, waardoor er weinig motivatie is voor bedrijven hun CO2-uitstoot te verminderen. Het is aan de EU  i dat te veranderen.

EU-wet scherpt milieudoelstellingen aan

12/09/2012 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Het Europese parlement heeft ingestemd met een wet die er toe moet leiden dat overheden hun gebouwen verduurzamen en energiemaatschappijen minder energie generen. Onder de wet moeten energiemaatschappijen elk jaar 1,5 procent minder energie verkopen, hoewel dat doel niet bindend is. Daarnaast gaan overheden elk jaar 3 procent van hun gebouwen verduurzamen. Een ander interessant onderdeel van het wetsontwerp is dat grote bedrijven zich elke vier jaar moeten laten doorlichten over hun duurzame beleid. “Het is goed nieuws voor de arbeidsmarkt’’, zegt Claude Turmes.
De Luxemburgse Europarlementariër biedt met deze uitspraak tegengewicht aan beweringen dat dit soort maatregelen beter na de crisis kunnen worden ingevoerd. Nationale overheden hebben voorlopig nog anderhalf jaar om de Europese wetgeving te implementeren. Zij zouden kunnen besluiten om een verplichting tot energiebesparing op te leggen bij energiebedrijven zoals Nuon of netwerkbedrijven als Alliander. Lidstaten hebben echter ook de vrijheid om dat anders te doen via vrijwillige afspraken of convenanten.

20-20-20-doelstellingen Het nieuwe wetsontwerp ligt in lijn met de 20-20-20-doelstellingen die voor 2020 behaald moeten worden. De eerste twintig staat voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot met 20 procent. De tweede twintig staat voor het aantal procenten energie die we duurzaam moeten opwekken en het laatste percentage staat voor de verbetering in energie-efficiëntie. De nieuwe wet heeft voornamelijk invloed op de laatste twee doelstellingen.

Falende emissiebeperkingen Opmerkelijk is dat de eerste doelstelling voor CO2-reductie niet aangescherpt wordt, terwijl de Europese CO2-markt slecht functioneert. De handel in emissierechten (het ETS-systeem) is geïntroduceerd om bedrijven minder te laten uitstoten, maar op dit moment is de prijs van de rechten zo laag dat er geen stimulans voor bedrijven is om hun uitstoot te verminderen.

Project 7

Energieministers EU bereiken overeenstemming over maatregelen

De energieministers van de Europese Unie hebben vrijdag in Luxemburg overeenstemming bereikt over maatregelen die de lidstaten verplichten in 2020 20 procent minder energie te verbruiken.
Minister Verhagen is tevreden met de nieuwe richtlijn. “Energiebesparing is niet alleen goed voor het milieu.
Het vergroot ook de concurrentiekracht van bedrijven en versterkt de economie”, zegt Verhagen.

Aandringen van Nederland
“Met deze richtlijn gaan energiebesparing en economische groei hand in hand”, laat minister Verhagen optekenen. Op aandringen van Nederland is het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie aangepast, zodat bedrijven en consumenten ruimte krijgen om de besparing op een soepele en efficiënte manier te realiseren. Een aantal onnodige regels en extra bepalingen is geschrapt. Verhagen drong vorige week ook al aan op meer samenwerking met Duitsland op het gebied van energie.

Zo min mogelijk regels
“Als we de economie in een keurslijf dwingen, schieten we ons doel voorbij”, aldus minister Verhagen. “De inzet van Nederland is steeds geweest: minder energieverbruik met zo min mogelijk regels.
Dat is nu gelukt.” Zo kan de verplichting voor bedrijven en consumenten om jaarlijks 1,5 procent  energie te besparen soepel worden ingevoerd. Bovendien mogen maatregelen om het energieverbruik te verminderen die eerder al zijn genomen, meegeteld worden. Bedrijven die rechten moeten kopen om broeikasgassen uit te mogen stoten, kunnen worden uitgesloten van de besparingsverplichting.