Meldt u nu aan en ontvang minimaal 80% van de emissiewaarde!!!

De UNFCCC Klimaatconferenties hebben nu de (wind)richting van emissie beleid aangegeven vanaf 2013.
Daarin zijn wij als Kennis Centrum altijd volstrekt duidelijk geweest. Zo is er eindelijk na 2 jaar lobby meer zekerheid en transparantie gekomen over uw “vermeden” emissies, van uw windmolen(s).

  1. De Europese Gemeenschap moest vanwege haar Internationale verplichtingen, “back loaden”. (900 miljoen ton CO2 uit de ETS handelsmarkt halen, gevolg prijsstijging emissies).
  2. De minister moest voor de 3de handelsperiode “ETS weeffouten”corrigeren. (Carbon Offset correctie?)
  3. Het energieakkoord en het Internationaal klimaatbeleid zorgen voor uw aandeel in de handel van Carbon Offsets. (Nieuwe handels vormen: “development, implementation, mitigation en adaptation”).
  4. Onze wens was emissie herverdeling en nationaal handelen en wordt nu gehonoreerd vanwege wettelijke correcties in reductie- en vermeden emissies.

 

Daarom de oproep voor het collectief aanmelden van emissies. Het collectief benutten geeft hogere prijs garantie. Het vrijwillig meedoen van minder ontwikkelde landen door de nieuwe windrichting van het UNFCCC is onze emissie waarborg en uw zekerheid.
U kunt zich aanmelden met de garantie dat u 80% van de emissie waarde krijgt uitgekeerd en u daarmee uw emissierechten kunt vastleggen voor de komende jaren als eigenaar.

Een oproep waarbij uw emissies en emissierechten worden geplaatst in het “Wind Emissie fonds”. Een initiatief van gezamenlijke windmoleneigenaren, emissie eigenaren, banken, investeerders, participanten en bedrijven. Een fonds met de mogelijkheid voor u tot interessante participatie, of gewone deelname. Voor minimaal de periode 2013-2020 en 2020-2030 waarin uw rendement op de emissiewaarde jaarlijks is gegarandeerd, uw emissies Internationaal worden geregistreerd en gecertificeerd.

Een “Wind Emissie Fonds” dat de belangen van lokale energieproducenten in duurzame energie en hernieuwbare grondstoffen deelt en vertegenwoordigt in de landelijke politiek. Een “Wind Emissie Fonds” die met u en uw collega’s de prijs gaat bepalen voor groene energie, de aanpak van GVO’s, de MEP, de SDE’s en vooral dé zaken die u als eigenaar belangrijk vindt.


Een voorbeeld:

Volgens Agentschap NL en CBS bespaart u met 1 miljoen KwH windenergie, 580 ton CO2 ten opzichte van bestaande energiecentrales. In vergelijking met de modernste zeer schone gasgestookte centrales ongeveer 370 ton CO2. In totaal is de vermeden CO2-emissie door alle windmolens in 2011: 2.141 kton.
De waarde ligt nu rond de € 5,-- per ton CO2 en zal stijgen naar € 10,-- euro per ton CO2.

 

Doet u mee? Meldt u aan en wij nemen contact met u op.